Falcani lim

Opis

Falcani limovi su nezamjenjivi na krovištima sa jako složenom geometrijom, naprimjer kod kupola, polukupola, radijalnih krovišta, nepravilnih geometrijskih tijela i kod krovišta sa minimalnim nagibom ≥ 3°. Montaža se izvodi tehnikom duplog falca, ručno ili strojno, spojni materijal ostaje ispod pokrova.

Falcani lim se postavlja isključivo na podaščani pokrov, a preporučujemo da se preko daske prije lima postavi krovna paropropusno-vodonepropusna folija koja će štititi pokrov od kondenzata. 

Kada je objekat spreman za ugradnju limarije i pokrova, prvo se počinje sa montažom korita ili oluka, potom se montira uvodni lim u oluk. Kuke oluka potrebno je urezati u dasku.

Preporučujemo da se vjetar lajsne ugrade nakon ugradnje falcanog lima, tj. da se gornji dio vjetar-lajsne preklopi preko falcanog lima, jer bi u slučaju da se vjetar-lajsna podvlači ispod falcanog lima, došlo do izdizanja.