Krovni i zidni paneli

Krovni paneli

Krovni termo paneli se sastoje od dva čelična, pocinčana, plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana ili stiropora. Raspon debljina krovih panela proizvodi se ovisno o željama kupca i namjeni objekta. Odlikuju se izuzetnim tehničkim karakteristikama visoke nosivosti, odnosno zvučnom i toplotnom izolacijom.

U mogućnosti smo Vam ponuditi dvije vrste pokrovnih panela:

  1. Trapezni panel
  2. Panel crijepna ploča

Zidni paneli

Koriste se za vanjsku oblogu objekta, ili kao pregradni zid u objektu. Standardno se zidni paneli sastoje od dva pocinčana plastificirana lima standardne debljine 0,50 mm, između kojih se nalazi ispuna od poliuretana, kamene vune ili stiropora. Debljinu i boju panela određuje kupac u skladu sa svojim potrebama, a vodeći računa o raspoloživim bojama. Na profilisanim limovima se nalazi i zaštitna folija, koja se nakon završene montaže obavezno skida, a na spoju dva panela je postavljen poliuretanski dihtung. Zidni paneli se proizvode u različitim debljinama iskoristive širine 1000 mm. Prednost zidnih panela je u jednostavnoj i brzoj montaži, a odlikuju ga izuzetna čvrstoća te zvučna i toplotna izolacija. Zidni paneli se montiraju na različite vrste konstrukcija: betonska, čelična i drvena.