Snjegobrani za crijep

Opis

Glavna zadaća snjegobrana jeste da zaustave snježne nanose sa krovišta. Pričvršćuju se na krov zavisno o vrsti pokrova.
Postavljaju se iz razloga da:

  • spriječavaju padanje snijega s krova koje može predstavljati rizik za pješake ili oštećivanje drugih struktura
  • spriječavaju sakupljanje snijega na određenim mjestima zbog pomaka na krovu koji bi predstavljao veliki teret na određenom dijelu krova
  • spriječavaju pomicanje snijega koje bi moglo oštetiti krovnu strukturu.

Ako je pokrov crijep tada se snjegobran samo zakači i postavi u odgovarajući žljeb. Snjegobran za crijep je bojani željezni sigurnosni element koji služi za pridržavanje snijega na krovu te sprječavanje odrona. Postavljaju se u donjoj zoni krovne plohe i to u blizini strehe krova najmanje tri reda, a razmak između snjegobrana ne smije biti veći od 1m radi kvalitetnog rasporeda opterećenja.