Snjegobrani za lim

Opis

Glavna zadaća snjegobrana jeste da zaustave snježne nanose sa krovišta. Pričvršćuju se na krov zavisno o vrsti pokrova.
Postavljaju se iz razloga da:

  • spriječavaju padanje snijega s krova koje može predstavljati rizik za pješake ili oštećivanje drugih struktura
  • spriječavaju sakupljanje snijega na određenim mjestima zbog pomaka na krovu koji bi predstavljao veliki teret na određenom dijelu krova
  • spriječavaju pomicanje snijega koje bi moglo oštetiti krovnu strukturu.

U ponudi imamo više vrsta snjegobrana za lim od kojih izdvajamo

Cjevasti snjegobrani za falcani lim
Šišmiš snjegobrani
Linijski snjegobrani

Kod limeni pokrova snjegobrani se pričvršćuju pomoću vijaka sa neoprenskom podloškom, osim kod falcanog lima gdje postoje držači koji se pričvršćuju sa falc bez bušenja.